Hình ảnh: Cầu Nam Vĩnh Tế 4 - Hoàn thành 27/08/2016

BTC SCTT - BÌNH TRIỆU
* Chương trình Nhịp Cầu Nông Thôn 2016
*********Trân Trọng Thông Báo*********
- Tên chính thức của cây cầu xây từ thiện là: Nam Vĩnh Tế 4.
- Hôm nay, nhận thông báo từ UBND xã Lương An Trà gởi đến BTC đề nghị điều chỉnh tên cầu Nam Vĩnh Tế 3 lại cho đúng là Nam Vĩnh Tế 4. Vì từ tỉnh lộ Tri Tôn - Vàm Rầy vào đến vị trí công trình đã có cầu số 1-2-3 rồi.